SISTEM PENGURUSAN ASET PPKT ini dibangunkan bertujuan memudahkan pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi. Sistem ini membantu pentadbir dalam menambahkan maklumat aset baru, mengemaskini maklumat aset, pencarian aset berdasarkan beberapa kriteria, mencetak laporan serta borang harta.

 

 
 
Daftar Masuk Pentadbir
Username
Password